انیمیشن ویدیوی علمی درباره اثرات سیلوسایبین بر روی مغز در درمان افسردگی و تجربیات دانشگاه پزشکی جان هاپکینز -Your Brain On ShroomsYour Brain On Shrooms


انیمیشن علمی درباره اثرات  سیلوسایبین بر روی مغز در درمان افسردگی  و تجربیات دانشگاه پزشکی  جان هاپکینز

هیچ نظری موجود نیست: