پل مک کارتنی، عضو نمادین بیتلز, سمبل ترک ماری جوانا


پل مک کارتنی، سمبل ترک ماری جوانا
پل مک کارتنی اعلام کرد که مصرف ماری جوانا را به خاطر بچه ها و نوه هایش ترک کرده است.
عضو نمادین بیتلز در سال 1980 در سفری به ژاپن به خاطر همراه داشتن ماری جوانا، 9 روز در بازداشت بود. ولی وقتی بحث از سلامت جسمی این پیر مرد 72 ساله به میان می آید، او می گوید مصرف مواد مخدر را سال هاست کنار گذاشته.
او به مجله ی میرور گفت:” من دیگر ماری جوانا نمی کشم. چرا؟ چون می خواهم یک الگوی خوب برای بچه ها و نوه هایم باشم و این هم یک مورد مربوط به پدر بودن است.
قدیم، من یک آدم بی خیال بودم که اطراف لندن زندگی می کرد و بچه ها هم کوچک بودند. اما من تلاش می کردم این مسئله را از آنها مخفی نگه دارم. آخرین باری که مصرف کردم خیلی وقت پیش بود.”
در ماه آوریل، مک کارتنی یک آهنگ بیتلزرا که تا به حال نه توسط بیتلز و نه خود او اجرا نشده بود به نام «دختری دیگر» را در توکیو اجرا کرد.

هیچ نظری موجود نیست: