تست خون برای عدم اعتیاد به مخدر گل و آزمایش اسپرم کانت از نامزد خود بگیرید

با سلام
اقای دکتر نامزد من گل میکشه و بعضی وقتها تصمیم میگیره که ترک کنه ولی دوباره بعد از چند روز پشیمون میشه و گل میکشه ومیگه که این اعتیاد نداره و تو بیشتر کشورها ازاده . من چجوری متقاعدش کنم که گل اعتیاد داره و چیکار کنم که تصمیمش یادش نره و و دیگه سمتش نره ؟

با تشکر
جواب
متاسفانه تفکر دگماتیسم این افراد هم به خود و هم به دیگران صدمه می زند
تست  خون  برای عدم  اعتیاد به مخدر گل و آزمایش  اسپرم کانت از نامزد خود بگیرید
ابتدا با مهربانی به او بگوید راست است که ماری جوانا اعتیاد نداره من که باورم نمی شود خوب برای اینکه به منهم ثابت بشه گل اعتیاد ندارد بیا از فردا و به مدت یک ماه گل نکش اگر توانستی منهم با تو موافقم که گل اعتیاد ندارد و میتوانی به مصرف ان ادامه بدهی  پس از فردا به مدت یک ماه گل بی گل و من هم هیچ دلیل و عذری  را برای  مصرف گل تو این یک ماده قبول نمی کنم  قول قول که نمی کشی !
15 روز بعد ازش می پرسید  عزیزم تا امروز که نکشیدی انهم می گویم نه ! شما هم می گوید حتما دیگه ! بعد هم می گویید ما زن ها کمی کج خیال هستیم برای  اینکه خیال من راحت بشه  من از یک ازمایشگاه برای ازمایش خون از نظر تی اچ سی وقت گرفتم تو هم که نکشیدی  بزن بریم ازمایش !
در این جا  اکثرا  می زند به صحرای کربلا ! و می گوید یعنی چی یعنی تو به حرف من اطمینان نداری یعنی من دروغگویم و انقدر مظلوم نمایی می کنند که طرف از کرده خودش پشیمان می شه !
در صد کمی هم به خیال اینکه می توانند ازمایش را منفی کنند و یا چون یک هفته از اخرین مصرف انها گذشته می ایند ازمایش !
خوب یا ازمایش مثبت است یا منفی اما مسله تمام نشده است !
چه مثبت چه منفی اقا باید برود ازمایش اسپرم کانت هم بدهد چون 90 در صد مصرف کننده های مخدر گل عقیم هستند و ایا شما اگر ازمایش عدم   اعتیاد به مخدر گل شوهر اینده شما مثبت بود که نشان از دروغگویی و عدم صداقت ایشان دارد و ازمایش اسپرم کانت هم نشان از عدم تحرک اسپرم   که نشان از ان دارد که شما به عنوان یک زن هیچگاه مادر نمی شوید ایا باز هم با او ازدواج می کنید

هیچ نظری موجود نیست: