روانگردان صنعتی جدید باددر (کره ) New Drugs on the Street: Budderموم ماری جوانا، روغن حشیش بوتان، موم گوش -روانگردان کره

روانگردان صنعتی جدید باددر New Drugs on the Street: Budder
بادر نوعی روغن حشیش و ماری جوانا  است که  در بازار مواد مخدر امریکا رایج شده است این ماده را به اسم باتر (کره ) هم می شناسند
روانگردان  باددر  در واقع همان روغن حشیش و ماری جوانا است که به ان گاز بوتان زده اند  اما به  نظر می رسد  از روغن حشیش و ماری جوانا  قویتر است و مواد مخلوط دیگری هم دارد





نام خیابان: موم ماری جوانا، روغن حشیش بوتان، موم گوش
 باددر اغلب از ساقه و قسمت های بی مصرف ماری جوانا گل (مخدر گل )  ساخته شده است که میزان تی اچ سی بالایی دارد  و به نظر می رسد در ساخت ان از گاز بوتان هم استفاده می شود
این ماده مومی شکل  است  و در سیگار الکتریکی(E-سیگار )و یا تبخیر کننده ( vapes) انرا  گرم  می کنند ودود انرا  استنشاق می کنند .  گاهی اوقات انرا درون یا کنار سیگار قرار داده می کشند
,عوارض جانبی شامل: جنون، توهم شدید، پارانویا، اضطراب و مشکلات قلبی.

هیچ نظری موجود نیست: