ماده مخدر توهم زای "مرطوب " چیست .What Is 'Wet?' Dangerous Drug Cocktail

ماده مخدر توهم زای "مرطوب " چیست .

ماده مخدر توهم زای مرطوب یا ویت wet
ماده مخدر توهم زای ویت  در واقع فرم مایع ماده توهم زای فن سیکلیدن است که سیگار را به ان اغشته می کنند و می کشند .
در غرب اکثرا سیگار ماری جوانا را با محلول فن سیکلیدین   اغشته و مصرف می کنند .

در یک نظر سنجی بین سالهای  1979 تا 1990 در یک دبیرستان مشخص شد 13 در صد  از دانش اموزان حداقل یک بار از سیگار اغشته به فن سیکلیدین استفاده کرده اند
سیگار ماریجوانا اغشته به فن سیکلیدین  می تواند تولید هذیان جنون و دیوانگی بکند
 

هیچ نظری موجود نیست: