دانشجویان علوم پزشکی کمتر معتاد می‌شوند

دانشجویان علوم پزشکی کمتر معتاد می‌شوند
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: شیوع مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان علوم پزشکی پایین تر از بقیه دانشگاهها است.
به گزارش تابناک خراسان رضوی دکتر محمد رضا داوود آبادی فراهانی در حاشیه آیین اختتام نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس سلامت در نیشابور به ایرنا گفت: میزان مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان علوم پزشکی به عنوان پیام آوران بهداشت در آینده، در مقایسه با دانشگاه آزاد و دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم بسیار کمتر است.
وی اظهار کرد: این شیوع پایین طبیعی هم هست زیرا دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در آینده پیام آور بهداشت و سلامت هستند.
به گفته داوودآبادی فراهانی وابستگی دانشجویان علوم پزشکی به مواد اعتیاد آور به واسطه رسالتی که در حوزه سلامت دارند، به نظر می رسد خطای بزرگ تری نسبت به سایر دانشجویان است.
وی بدون اشاره به آمار بیشتر افزود: همین میزان کم هم قابل تحمل نیست و به همین دلیل از جمله تدابیر اندیشیده شده در این زمینه راه اندازی کانونهای سلامت در دانشگاههاست تا از این طریق خود دانشجویان بتوانند چنین معضلات و آسیب هایی را در بین خود مدیریت و رفع کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت: 70 درصد دانشجویان علوم پزشکی برای تحصیل از شهر خود مهاجرت کرده اند و همین امر موجب قطع ارتباطات عاطفی با خانواده و در حقیقت خلاء عاطفی و نیز وارد آمدن فشارها و بروز دیگر آسیب های اجتماعی می شود.
وی تاکید کرد: برای مدیریت این وضعیت روحی در حقیقت مشارکت های اجتماعی و فرهنگی و فعالیت های دیگر در کنار تحصیل می تواند جبران کمبودهای امکانات رفاهی و تفریحی در دانشگاهها را بکند.
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی می تواند در واکسینه کردن دانشجویان در برابر آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، افسردگی و غیره تاثیر بسزایی بگذارد.
نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس سلامت با داوری 230 فیلم و بیش از 3700 قطعه عکس در نیشابور برگزار شده است.

هیچ نظری موجود نیست: