کاشت ماری جوانا در شهر آستانه پایتخت قزاقستان و کشور ایران نشان از رشد دکترین کانابیس است .cannabism


City-goers In Kazakhstan Surprised To Find Flowerbeds Thriving With Marijuana
هر روز خبر  های تازه ای از کاشت ماری جوانا در  معابر عمومی در کشورهای مختلف می رسد .
این بار خبر از رویت کشت ماری جوانا در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان است .
مردم شهر متوجه می شوند در معابر عمومی و پارک ها  همه جا پر است از ماریجوانا و البته کسی هم انرا نمی کند و استفاده نمی کند زیرا نزدیک به 10 سال است در همه دنیا ماریجوانا پزشکی (مخدر گل )  را به عنوان ماده ای مخدر و به نام ماری جوانا می شناسند  و حتی جوانان قزاقستان هم مخدر گل می کشند و گیاه ماریجوانا که زمانی برگ ان به عنوان یک مخدر رواج داشت امروزه دیگر منسوخ شده است .

اما ما همه جا تبلیغات وسیعی از برگ ماری جوانا را  بر روی لباس ها و کلاها  می بینیم  در واقع برگی که دیگر خواهانی ندارد و مصرف کننده را دچار سرخوشی نمی کند
اما  تمامی این  تبلیغات و رویش برگ های ماری جوانا در کشورها نشان از یک چیز است و ان  دکترین  کانابیایسم است .
دکترینی که می خواهد قبحه استفاده از ماری جوانا  را در جهان از بین به برد و زمانی هم که جوانی  تحریک شده و  به  فکر تجربه کردن ماریجوانا بیفتد  از این برگ ها  به عنوان ماریجوانا  استفاده نمی کند بلکه شروع به مصرف مخدر گل (ماری جوانا پزشکی ) می کند با این خیال که این ماری جوانا  نه اعتیاد دارد نه ضرر غافل از ان که  دچار اشتباهی بزرگ شده است که ممکن است تا سالها متوجه ان  هم نشود

  • هیچ نظری موجود نیست: