پیش‌سازهای اکستازی-Ecstasy Precursors

عنوان:
پیش‌سازهای اکستازی
معرف:
1- معادل انگلیسی:Ecstasy Precursors
2- تعریف: مواد شیمیایی که غالباً به عنوان مواد اولیه در ساخت غیرقانونی اکستاسی، استعمال می‌شوند (1) این مواد عبارتند از: سافرول، ایزوسافرول و پی‌پرانول.
3- كاربرد در ناجا: اين موضوع در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا قرار دارد.
متن:
اکستاسی، ماده اعتیادآور محرک با خواص توهم‌زایی است، که به صورت مصنوعی در آزمایشگاه یا کارگاه‌های غیرقانونی ساخته می‌شود. مهم ترین پیش‌سازهای تولید اکستاسی، سافرول، ایزوسافرول و پی‌پرونال می‌باشند.
سافرول، با نام شیمیایی 5- (پروپ-2-ان ایل)بنزو [1و3] دی‌اُکسول و فرمول مولکولی C10H10O2 و ساختار گسترده زیر (2)،ترکیبی شیمیایی است که برای تهیه اکستاسی به کار می‌رود.

سافرول، مایعی روغنی بی‌رنگ یا به رنگ زرد روشن است، که از ریشه، پوست و یا میوه گیاه ساسافراز به شکل روغن ساسافراز به‌دست می‌آید؛ یا از کاتیکول یا سایر ترکیبات متیلن‌ دی‌اکسی تهیه می‌شود (3). برای تهیه یک کیلوگرم اکستاسی در فرم متیلن دی اکسی متامفتامین کلو هیدرات، به 75/4 (چهار و هفتاد و پنج صدم) لیتر سافرول نیاز است (4).
 سافرول، به عنوان پیش‌ساز مواد مخدر در جدول مواد تحت کنترل سازمان ملل متحد قرار دارد (5).ایزوسافرول، با نام شیمیایی 5- (پروپ-1-ان ایل)بنزو [1و3] دی‌اُکسول و فرمول مولکولی C10H10O2 و ساختار گسترده زیر(6) نیز، ترکیبی شیمیایی است که برای تهیه اکستاسی به کار می‌رود.
 

ایزوسافرول، مایعی بی‌رنگ یا به رنگ زرد خیلی روشن با بوی رازیانه است، که در عطرسازی برای تغییر عطرهای شرقی و نیز برای افزایش عطر صابون استفاده می‌شود و برای ساخت آفت‌کش‌ها نیز، به‌کار می‌رود (7). از این ماده برای تهیه اکستاسی استفاده می‌شود. برای این‌کار ابتدا به حدواسط پی‌پرانول، پیش‌ساز اکستاسی- تبدیل می‌شود و به همین دلیل، خرید و فروش آن باید با مجوز انجام شود (8).
پی‌پرونال،–پیش‌ساز دیگر اکستاسی- ترکیبی آلی است که نام شیمیایی آن 1و3- بنزودی‌اُکسول -5- کربالدئید و ساختار شیمیایی زیر است (9)،که با نام تجاری هلیوتروپین (heliotropin) در بازار عرضه می‌شود و معمولاً برای عطرسازی یا به عنوان طعم‌دهنده‌ی شکلات، استفاده می‌شود. این ترکیب بوی گل، گیلاس و بویی شبیه وانیل دارد و در ساخت پشه‌کش استفاده می‌شود (10). این ماده در جدول شماره (2) کنوانسیون 1988 قرار دارد.
 

واژگان کلیدی:
سافرول؛ ایزوسافرول؛ پی‌پرونال؛ پیش‌ساز؛ مواد اعتیادآور صنعتی.
ارجاعات:
1- کنوانسیون سال 1988 سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ ماده 12.
 موجود در آدرس:
www.INCB.org/documents/PRECURSORS/1988_CONVENTION/1988 convention_E.pdf
2) Merck Index, 11th Edition, 8287.
 
3) http://en.wikipedia.org/wiki/Safrole.
4- پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا (---)؛ جزوه آموزشی پیش‌سازهای مواد مخدر.
 
5) http://en.wikipedia.org/wiki/drug_precursors.
6) Merck Index, 11th Edition, 5112.
7) http://en.wikipedia.org/wiki/Isosafrole.
8) The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (12th ed.), Merck, ISBN 0911910123.
9-  http://en.wikipedia.org/wiki/drug_precursors.همان.
10) http://en.wikipedia.org/wiki/Piperonal.
11-http://en.wikipedia.org/wiki/drug_precursors.همان.
گروه ارائه دهنده مقاله:
 ساخت سافرول Synthesis of Safrole - Opium.Site وبلاگ رسمی ...
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: مواد اولیه برای ...
وبلاگ رسمی دکتر یزدان نیاز: عکس درخت ساسافراس ...

هیچ نظری موجود نیست: