افدرون (مواد مخدر)Ephedrone

عنوان: افدرون (مواد مخدر)
معرف
1- معادل انگلیسی: Ephedrone
2- تعریف:  افدرون یا متکاتینون از مواد روان­گردان دسته کاتینون‌های مصنوعی است که به‌صورت استنشاقی از راه بینی مصرف می‌شود و محرک است (1).
متن
افدرون یا متکاتینون از کاتینون‌های مصنوعی باساختار زیر (2) است که از اکسایش افدرین (یا سودوافدرین) در محیط اسیدسولفوریکی رقیق با استفاده از پتاسیم پرمنگنات به‌دست می‌آید (3). یادآوری می‌شود که متامفتامین از کاهش افدرین (یا سودوافدرین) با فسفر قرمز به دست می‌آید.

پیش‌ساز افدرون ماده‌ای به نام افدرین است که از گیاه افدرا گرفته می‌شود. برگ‌های گیاه افدرا برای سال‌ها توسط چینی‌ها به صورت جوشانده تهیه و به‌نام «ماهوانگ» مصرف و باعث احساس خوشی و انرژی می‌شد. مورون‌ها نیز پس از آن که در سال 1847 در ایالت یوتاساکن شدند، دریافتند که مردم محلی آمریکا از برگ‌های گیاه افدرا به عنوان ماده مهیج استفاده می‌کنند. آنان نیز با جوشاندن برگ‌های این گیاه «چای مورون‌ها» را درست کرده و نوشیدند (4).
این دارو که خواص اعتیادآور دارد معمولا به روش استنشاقی از راه بینی مصرف می‌شود هرچند امکان تدخین، تزریق و مصرف خوراکی نیز دارد (5). افدرون در طبقه‌بندی کنوانسیون ترکیبات روان­گردان در طبقه I  قرار داده شده است (6).
متکاتینون برای اولین بار در سال 1928 در ایالات متحده ساخته شد (7) ولی در سال 1958 توسط کارخانه پارک  به ثبت رسید (8). اولین بار در دهۀ 1930 تا 1940 به نام افدرون در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان داروی ضد افسردگی مصرف شد و از همان زمان تا به امروز در روسیه مصرف می‌شود.
افدرون هیدروکلرید با آزادسازی دوپامین، تحرک جانوران را زیاد و اشتها را سرکوب می‌کند. آثار متکاتینون شبیه آثار متامفتامین است: احساس شادی و سرخوشی، افزایش هوشیاری، اتساع مردمک، لکنت زبان، افزایش ضربان قلب، عدم توانایی برای جلوگیری از صحبت، افزایش تمایل به ارتباط با جنس مخالف از این نوع آثار است که معمولاً چهار تا شش ساعت به طول می‌انجامد (9).
افدرون تمایل قوی برای انتقال دوپامین و نوراپی‌نفرین (نورآدرنالین) دارد؛ ولی تمایلش برای سروتونین کمتر از متامفتامین است (10). مستی ناشی از مصرف افدرین شبیه مستی ناشی از مصرف آمفتامین است. نشانه‌های مستی با افدرون عبارت اند از: افزایش طول دورۀ خواب، پرخوری، خونریزی شدید از بینی و افسردگی. با توجه به وجود ترکیبات منگنز به عنوان محصول فرعی واکنش اکسایش، پس از تزریق این ماده علائم بیماری پارکینسون نیز انتظار می‌رود (11).
اعتیاد به افدرون اعتیاد روانی است و نرسیدن این ماده به بدن مصرف کننده مانند سایر محرک‌ها در نهایت باعث افسردگی وی می‌شود. لذا برای ترک آن داروهای ضدافسردگی و ضداضطراب به عنوان داروهای کمکی استفاده می‌شوند و داروی مشخص و خاصی برای ترک اعتیاد به این ماده وجود ندارد.
کلید واژه ها
 افدرون، محرک مصنوعی، متکاتینون، افدرین، افدرا، گیاه ریش بز.
ارجاعات
1)http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Ephedrone
3) Hyde J. F., Browning E. , Adams Roger; Synthetic homologs of d,l- ephedrine;
 
4- محلینگ، رندی. داروها و واقعیت‌های صریح متامفتامین. مترجم: مسعود رضوانی، تهران: پلیس مبارزه با مواد مخدر، 1388،ص23.
5-  http://www.emcdda.europa همان.
6) The Convention on Psychotropic Substances of 1971
7- Hyde J. F., Browning E.  همان.
8) US Patent 2802865 -ETHYLAMINOPROPIOPHENONE COMPOUNDS.
9) Rothman, B. R. et al. (June 2003). "In Vitro Characterization of Ephedrine-Related Stereoisomers at Biogenic Amine Transporters and the Receptor me Reveals Selective Actions as Norepinephrine Transporter Substrates". The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 307 (1): 138–45.
10- Rothman, B. R.  همان.
11) De Bie RM, Gladstone RM, Strafella AP, Ko JH, Lang AE (Jun 2007). "Manganese-induced Parkinsonism associated with methcathinone (Ephedrone) abuse". Archives of Neurology 64 (6): 886–9.
 

هیچ نظری موجود نیست: