مثلث طلایی/ Golden Triangle

عنوان:
مثلث طلایی
معرف:
1- معادل انگلیسی:Golden Triangle
2- تعریف: منطقه‌ای شامل مناطق کوهستانی کشورهای لائوس، تایلند، میانمار (برمه سابق) است، که در آن خشخاش کاشته می‌شود و محل تولید تریاک است (1).
3- كاربرد در ناجا: اين موضوع در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا قرار دارد.
متن:
منطقه مثلث طلایی منطقه‌ای به شکل چهارضلعی نامنظم واقع در جنوب شرقی آسیا است که در مناطق کوهستانی کشورهای لائوس، میانمار و تایلند واقع شده است. قسمت‌هایی از جنوب چین و مناطق کوهستانی ویتنام نیز، در طول تاریخ به این منطقه پیوسته و از آن جدا شده اند. نام مثلث، به دلیل وجود سه کشور برای این منطقه انتخاب شده است (2).
منطقه مثلث طلایی، تا اواخر دهه 1970 بزرگ ترین منطقه تولید تریاک در جهان محسوب می‌شد و هنگامی که خشکسالی این منطقه را فراگرفت، منطقه هلال طلایی، گوی سبقت را از مثلث طلایی ربود. گفتنی است آمار سال 1990 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، هنوز نشان از پیش بودن این منطقه در تولید تریاک جهان دارد. به هرحال، پس از مبارزات صورت گرفته با کشت خشخاش در منطقه و از بین بردن مزارع خشخاش، امروزه از منطقه مثلث طلایی فقط کشور میانمار باقی مانده است که به عنوان رقیبی نه‌چندان سرسخت برای افغانستان، در رتبه دوم جهان قرار گرفته است (3).
جداول زیر، تغییرات تولید تریاک در کشورهای مثلث طلایی را در فاصله زمانی سال 2000 تا 2012 میلادی نشان می‌دهد:

 
جدول 2- تولید بالقوه تریاک خشک (تن) (5)
 
واژگان کلیدی:
مثلث طلایی، لائوس، تایلند، برمه.
ارجاعات:
1- احتشامی، علی. کلیات و طبقه بندی مواد مخدر؛ تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ ص: 20. 1385.
2- غنجی، علی. ژئوپولتیک مواد مخدر؛ تهران: معاونت آموزش ناجا؛ ص: 45. 1385.
3) Keefer, Philip; Loayza, Norman (2010);Innocent Bystanders Developing Countries and the War on Drugs; Washington, DC: The World Bank; PP:101-110.
4) UNODC, World Drug Report 2013 (United Nationspublication, Sales No. E.13.XI.6); Annex II, P: XI.
5) UNODC, World Drug Report 2013 (United Nationspublication, Sales No. E.13.XI.6); Annex II, PP: XI-XII.
گروه ارائه دهنده مقاله:
 

هیچ نظری موجود نیست: