تتراهیدروکانابینول (مواد مخدر) THC

عنوان: تتراهیدروکانابینول (مواد مخدر)
معرف
1- معادل انگلیسی: THC
2- تعریف:  مادۀ روان­گردان اصلی و مؤثر موجود در فرآورده‌های گیاه شاهدانه است (1).
متن
ترانس دلتا-9- تتراهیدرو کانابینول با ساختار شیمیایی زیر (2) ماده اصلی و مؤثر موجود در فرآورده‌های گیاه شاهدانه و یکی از 61 کانابینوئید موجود در این گیاه است که بیشترین خواص دارویی را از بین این کانابینوئیدها دارد. این فرآورده‌ها به دلیل وجود این ماده از خود خواص توهم‌زایی نشان می‌دهند (3).

این ماده به شکل فرآورده‌های توهم‌زای گیاه شاهدانه مصرف می‌شود. میزان تتراهیدروکانابینول موجود در فرآورده‌های اصلی گیاه شاهدانه به شرح زیر است (4):
ماری‌جوانا (برگ گیاه شاهدانه) = 5- 5/0 درصد
صمغ حشیش= 10-2 درصد
روغن حشیش= 30-10 درصد
مایعی روغنی غیرقابل حل در آب و محلول در الکل و استن است.
 در بدن به مقدار زیادی در چربی حل می‌شود و غلظت پلاسمایی آن سریع بالا رفته و به آرامی دفع می‌شود. متوسط نیمه عمر آن در افرادی که به صورت روزانه از طریق وریدی استفاده می‌کنند دو ساعت است. در افرادی که هر روز این ماده را مصرف می‌کنند، عمل متابولیزه شدن سریع‌تر از افرادی است که به صورت متناوب مصرف می‌کنند (5).
برای اولین بار در سال 1964 در حالت خالص، توسط دانشمندان یهودی رافائل مکولام و ایچیل گائونی در ﻤٶسسه عالی علوم وایزمن استخراج شد.
 وقتی که سرد است یک جامد شیشه ای و اگر گرم شود، چسبناک و چسبنده است (6).
تتراهیدروکانابینول با دو ایزومر دیگرش (دی‌اتیل‌هپتیل پیران و پاراهگزیل) از کانابینوئیدهای موجود در جداول مواد تحت نظارت کنوانسیون‌های بین‌المللی است که در طبقه‌های I و IV قرار دارد (7).
این ماده آثار خفیف تا متوسط ضد درد دارد​​ و می­تواند برای درمان درد استفاده شود (8) سایر آثارآن شامل تغییر در حواس بینایی، شنوایی و بویایی، خستگی و تحریک اشتهاست. خواص ضد تهوع و استفراغ نیز در آن مشخص شده است. همچنین ممکن است به شدت، کاهش پرخاشگری و افزایش پرخاشگری را دربرداشته باشد (9).
THC، 11-OH-THC   و THC-COOH  را می­توان در خون، ادرار، مو، مایع دهان یا عرق با استفاده از ترکیبی از روش ایمونواسی و روش­های کروماتوگرافی به عنوان بخشی از یک برنامه آزمایش مواد مخدر یا در تحقیقات پزشکی قانونی یا سایر جرایم یا مرگ مشکوک شناسایی و اندازه گیری کرد (10).
کلید واژه ها
گیاه شاهدانه، مواد مخدر، ماری جوانا، حشیش، ضد درد.
ارجاعات
1- کاکویی، عیسی. گامی در شناخت مواد مخدر و روانگردان. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1385، ص98.
2- دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل. اصطلاحات و اطلاعات مواد مخدر. مترجم: حسین نوری‌نژاد، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر،1390، ص11.
3- منصوری، حکیمه؛ زهرا اسرار. اثر ABA روي رنگدانه ها و دلتا 9- تتراهيدروکانابينول گياه شاهدانه (Cannabis sativa)  در مرحلۀ گلدهي؛ نشریه زیست‌شناسی ایران، شماره 1، دوره 26،1392، صص89-82.
4- دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل. اصطلاحات و اطلاعات مواد مخدر. همان، ص12.
5- کاکویی، عیسی. گامی در شناخت مواد مخدر و روانگردان. همان.
6) Garrett, Edward R.; Hunt, C. Anthony (July 1974). "Physicochemical properties, solubility, and protein binding of Δ9-tetrahydrocannabinol". J. Pharm. Sci. 63 (7): 1056–64.
7- کنوانسیون سال 1988 سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان­گردان: پیوست1.
8) Elphick, M. R.; Egertova, M. (2001). "The neurobiology and evolution of cannabinoid signalling". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 356 (1407): 381–408.
9) Hoaken, PN (2003). "Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior". Addictive Behaviors 28 (9): 1533–1554
10) Schwilke, EW (2009). "Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), 11-Hydroxy-THC, and
11)Nor-9-carboxy-THC Plasma Pharmacokinetics during and after Continuous High-Dose Oral THC". Clinical Chemistry 55 (12): 2180–2189.

هیچ نظری موجود نیست: